Picture

ปฏิทินและภาพกิจกรรม


วันที่เริ่มวันที่สิ้นสุดปฏิทินกิจกรรมภาพกิจกรรม
28 ก.ย. 5528 ก.ย. 55 การแข่งกีฬาสีภายใน ประจำปี 2555
27 ก.ย. 5527 ก.ย. 55 เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
10 ก.ค. 5510 ก.ค. 55 กิจกรรมปลูกป่าชายเลนครบรอบวันก่อตั้งบริษัทฯ 10 ก.ค.55
15 มิ.ย. 5515 มิ.ย. 55 อบรมหลักสูตร ทักษะพื้นฐานสำหรับนักวิชาการมือใหม่ รุ่นที่ 1 โปรแกรม 2
18 พ.ค. 5519 พ.ค. 55 อบรมหลักสูตรเทคนิคการบริหารเวลาและการจัดลำดับความสำคัญของงาน
20 เม.ย. 5520 เม.ย. 55 อบรมหลักสูตร การจัดการคุณภาพน้ำ
04 เม.ย. 5520 มิ.ย. 55 อบรมหลักสูตร ผู้จัดการมือโปร
27 ธ.ค. 5427 ธ.ค. 54 ขอเชิญชวนเพื่อนพนักงานเข้าร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2555
21 ต.ค. 5421 ต.ค. 54 แข่งกีฬาสีประจำปี 2554
10 ส.ค. 5410 ส.ค. 54 พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่าง บริษัท ศรีสุบรรณฟาร์ม จำกัด กับราชภัฎสุราษฎร์ธานี
12345